>>> WYDARZENIA

Przyjaciel Ziemi – edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży rejonu Łódź -Widzew

W okresie od VI – IX 2014 realizowaliśmy projekt edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży rejonu Łódź -Widzew p.t „PRZYJACIEL ZIEMI”.

Konkurs plastyczny i fotograficzny „PRZYJACIEL ZIEMI” 2014

Konkurs plastyczny i fotograficzny 2014 dofinansowane z WFOŠiGW w Łodzi
Lista laureatów konkursu